استفاده از سامانه های گرمایش تابشی در گلخانه ها

یکی از عوامل موثر در رشد گیاهان، ایجاد گرمای مناسب برای آن هاست. طبیعی ترین گرما، گرمای حاصل از تابش امواج منتشر شده از سطح خورشید است. استفاده از گرمایش تابشی در گلخانه ها به مفهوم نزدیک کردن شرایط داخل گلخانه به شرایط محیط طبیعی می باشد. در این روش دمای خاک بیش از دمای هوا خواهد بود (حدود ۴ الی °۵C) و این دقیقا بر خلاف سامانه های هوای گرم می باشد. بعضی از گونه های گیاهی واکنش بسیار مثبتی به این نوع گرمایش نشان می دهند. موز، زیتون، گوجه فرنگی و کانولا نمونه هایی هستند که در واکنش به گرمایش تابشی، افزایش فوق العاده در کمیت و کیفیت محصول نشان می دهند. برگ های خیس گیاهان همواره محیط مناسبی برای رشد انواع باکتری ها و ایجاد آلودگی می باشند. افزایش دمای برگ های گیاهان در سامانه های گرمایش تابشی نسبت به سامانه های هوای گرم موجب کاهش تقطیر بیش از حد بر روی برگ ها می شود و احتمال بروز بیماری های قارچی را کاهش می دهد و نیز از زنگ زدگی بر روی برگ ها جلوگیری می کند. وجود گرادیان دمایی بین سقف و کف گلخانه در سامانه های گرمایشی هوای گرم موجب افزایش تلفات حرارتی و در پی آن افزایش مصرف سوخت گلخانه می شود. عدم نیاز به چرخش هوا جهت کاهش گرادیان دمایی از دیگر مزایایی هیتر های تابشی برای گلخانه ها می باشد که افزون بر کاهش مصرف برق فن ها، مانع از پراکنده شدن حشرات و باکتری ها ی بیماری زا در فضای گلخانه می شود. سازه مخصوص و پوشش نازک و شفاف گلخانه و اتلاف حرارتی زیاد سقف در سامانه های غیر تابشی سبب افزایش هزینه های گرمایشی سامانه های هوای گرم در گلخانه ها می شود. ۶۰% صرفه جویی در مصرف سوخت، نیاز بسیار کم به انرژی الکتریکی (هر دستگاه حدود ۱۰۰ وات)، امکان منطقه بندی دمایی، بی تاثیر بودن فشار منفی داخل و عدم ایجاد ابر حرارتی در زیر سقف از مهم ترین مزایای هیترهای تابشی در گلخانه ها می باشد.