برآورد پروژه مرغداری

تکمیل قسمت های ستاره دار ضروری است.

جهت دریافت نقشه و پیش فاکتور اطلاعات زیر را با توجه به شرایط سالن مرغداری خود تکمیل و ارسال نمایید.

 

لطفا ابعاد سالن و تعداد دهانه ها را با توجه به سالن مرغداری خود در زیر مشخص کنید.

tipa